Teknik Terimler

Taşıyıcı Lama

Taşıyıcı sistemde yer alan iki taşıyıcı profil üzerine konan ve yük taşıyan lamalardır. Izgara gösteriminde ilk yazılan ölçüler taşıyıcı lama ölçüleridir.

Bağlayıcı Çubuk

Baskılı Kaynaklı Izgara ve Burmalı Demirli Izgaralarda burmalı demir, Baskılı Geçme Izgara, Yarım Geçme Izgara ve Tam Geçme Izgaralarda düz lama olarak taşıyıcı lamalara dik yönde bulunan ve taşıyıcı lamaları birbirine bağlayan elemanlardır.

Gözenek Açıklığı

Taşıyıcı lamaların ve bağlayıcı çubukların merkezinden merkezine olan uzaklığıdır. Izgara gösteriminde ilk yazılan gözenek açıklığı taşıyıcı lamaların merkezden merkeze uzaklığını, ikinci yazılan ise bağlayıcı çubukların merkezden merkeze uzaklığını gösterir.

Çerçeve

Izgaraların her bir açık kenarına kaynaklanan düz lamalardır.

Derin Çerçeve

Gerekli durumlarda ızgaraların çerçeve üzerinde yükseltilmesi için kullanılan ve ızgaranın altına doğru uzayan çerçeveleme şeklidir.

Tekmelik

Özellikle makine, ekipman çevreleri, boru geçişleri, kolon etraflarına gelen ızgaralarda ayak çarpması veya ızgara kenarından bir şeyin düşmesini engellemek üzere kullanılan ve ızgaranın üzerine doğru uzayan çerçeveleme şeklidir.

Taşıyıcılar Arası Açıklık

Izgaraların üzerinde durduğu taşıyıcı sistemde, taşıyıcıların içten içe net uzaklığıdır.

İlave Destek

Taşıyıcılar arası açıklığın, seçilen ızgara tipine göre fazla olması durumunda, açıklığı düşürmek amacıyla konulması gereken ilave taşıyıcıdır.

Çentikli Izgara

Özellikle yağlı ve kirli ortamlarda kaymazlığı artırmak için tercih edilen ızgara tipidir.

Oyuk (Izgaralardaki Kesimler)

Proje gereklilikleri nedeniyle veya makine, ekipman yerleşimleri, boru geçişleri, kolon kenarları vb. bölgelerde ızgara yerleşimin sağlamak için ızgaralarda yapılan kesimlerdir.

Izgara Alanı

Oyuklar açılmadan önceki dikdörtgen veya kare şeklindeki ızgaranın alanıdır.

Kaymazlık Elemanı

Basamakların ve istenildiği takdirde sahanlıkların ön tarafına kaynaklanan ve kayma riskini azaltıp, görünürlüğü artıran delikli metal malzemedir.

Yan Kaplama

Basamakların her iki yanına kaynaklanan ve taşıyıcı sisteme cıvata ile bağlantısını sağlayan delikli metal plakalardır.

Minimum Taşıyıcı Basma Ölçüsü

Izgara taşıyıcı lamaları, taşıyıcı sisteme minimum 30mm olmak üzere taşıyıcı lama yüksekliği kadar basmalıdır.

Mesam Metal © 2022. Tüm Hakları Saklıdır. Design by SİO.