Basamaklar

Basamaklar, bütün ızgara tipleri ile üretilebilmektedir. Basamaklar, ön kısmında kaymalık elemanı ve yanlarında cıvata bağlantısı için yan kaplama kaynaklı olarak tedarik edilmektedir. Standart basamak uzunlukları 600, 800 ve 1000mm, genişlikleri ise 240, 270 ve 305mm’dir. Izgara tipi ve gözenek açıklıkları ve proje ihtiyaçlarına göre farklı uzunluk ve genişliklerde de basamak imalatları yapılmaktadır.

Basamaklar için Gereklilikler:

Rıht “h” ve bir üstteki basamak izdüşümü hariç basamak eni “g” , 600≤ g+2h ≤660 formülüne uymalıdır. Basamak veya sahanlık izdüşüm fazlası “r” ≥ 10 mm olmalıdır. Sahanlık uzunluğu “l” 800 mm veya her halükarda ≥ basamak eni “w” olmalıdır.

Aynı merdivende basamaklar arası yükseklik mümkün olduğunca sabit olmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, başlangıç ve altındaki basamak arasında Rıht yüksekliği en fazla %15 kadar azaltılabilir.

DIN EN ISO 14122-3 standartlarına göre yük talimatları

Basamaklar aşağıdaki faktörlenmemiş yüklemelere dayanmalıdır:

Eğer genişlik “w”< 1200mm ise, bir sınırı kaymazlık elemanının kenarına gelecek şekilde basamak eninin ortasına uygulanan 100x100mm lik alana 1,5kN yük dağıtılmalıdır.

Eğer genişlik “w” ≥ 1200mm ise, bir sınırı kaymazlık elemanının kenarına gelecek şekilde, 1,5kN sırasıyla 600mm’lik boşluktaki aralıklarda en uygunsuz noktalardaki her 100x100 mm’lik alanlara eşzamanlı dağıtılmalıdır. Yük altında taşıyıcı sistem ve basamaklardaki sehim, açıklığın 1/300’ünü maksimum 6,0 mm’yi geçmemelidir.

Mesam Metal © 2022. Tüm Hakları Saklıdır. Design by SİO.